Ovčjereja

Demonstracijska dejavnost Ranča.

Ena od demonstracijskih dejavnosti Ranča je ovčereja, ovce so mlečnega tipa. Že desetletja selekcioniramo čredo, tako da so ovce optimalno prilagojene na istrsko klimo in razmere. Pasejo se na ograjenih pašnikih, v zimskem času in v letni suši pa jih dokrmljujemo s senom in v času jagnjitev z ječmenom. Po istrski tradiciji se za veliko noč pripravlja jagnjetina. V pomladanskem, letnem in jesenskem času so ovce izključno na pašnikih, v zimskem času pa so čez noč v hlevu z visokim nastilom.

©2017 All Rights Reserved